Ajantasalla.

Ajantasalla.

Ab Tallqvist Oy

Tallqvist aloittaa urakoinnin Hamina-Kotkan satamassa
Työ sisältää louhetäytön, tasauskerrokset, syvätiivistyksen sekä eroosiosuojauksen. Lisäksi suoritetaan pehmeiden massojen kaivuutöitä sekä laadunvarmistuskokeita.

Työ aloitetaan marraskuun 2017 aikana ja kestää 2018 kesäkuuhun saakka. Urakan kokonaishinta on arvioltaan 6 M€.

Itäisen Suomenlahden ensimmäinen LNG- eli maakaasuterminaali rakentuu Haminan satamaan.

Tilaajana toimii Wärtsilä ja rakentamisesta vastaavan Tallqvist Infran työpäällikkönä toimii Markku Anttisaari.
Vahvuutemme