Kom och arbeta med oss.

Kom och arbeta med oss.

Tallqvist Trainee Program


Tallqvist Trainee Program

 

Tallqvist publicerar ett Trainee-program för sommaren 2021 där studerande inom byggnadsbranschen har en möjlighet att bekanta sig med verksamheten inom Tallqvist och med olika infraprojekt. Vi har verksamhet inom trafikledsprojekt, gruvor, industribranschen, hamnar, landskapsgestaltning... vi finns inom många områden.

Programmet riktar sig till studerande inom byggnadsteknik på yrkeshögskole- och universitetsnivå under första, andra och tredje året samt studerande på magisternivå, som är intresserade av infrabyggande.

 

Programmets innehåll i ett nötskal

- Möjlighet att bekanta sig med olika undergrenar inom byggnadsverksamhet på olika byggarbetsplatser.

- Uppgifterna planeras i samarbete med byggnadsarbetsplatserna så att praktikanten får en så omfattande bild som möjligt av offertkalkylering, funktionerna hos byggnadsarbetsplatser och projekt samt om branschens verksamhetssätt. Egen kompetens och inriktning inom studierna beaktas också.

- Praktikanten introduceras även till användning av branschspecifika produktionsstyrningssystem samt olika kalkylprogram. Praktikanten får använda en lämplig bärbar dator med programvaror.

- Vi tar hand om eventuella boendearrangemang vid olika objekt under programmets gång

Kom och prova skyddshjälmen och njut av arbetet under den kommande sommaren i ett lite annorlunda landskapskontor. Vi garanterar att ingen dag är lik en annan.

 

Skicka CV och en fritt formulerad ansökan via blanketten som finns nedanför. Ansökningstiden går ut 18.4.2021 och arbetet börjar 15.5.2021.

 

Mer information om programmet ges av:

Gina Tallqvist

+358 (0) 40 7234970

(förnamn.efternamn)@tallqvist.fi

 
 

Ansöka om ett jobb


Språkkunskap
Våra styrkor