I rätt tid.

I rätt tid.

Ab Tallqvist Oy

Tallqvist Infra arbetar vidare i Hanhikivi


Som projektledare arbetar Ilkka Koski 040 846 5141.

Arbete leds av Joni Kusmin och Rickard Smeds.
Vahvuutemme