Tallqvist ylsi tapaturmataajuudessa nollatulokseen


Tapaturmavakuutuskeskuksen ennusteen mukaan palkansaajien tapaturmataajuus pysyy vuonna 2023 vuoden 2022 tasolla, ja tulee nousemaan 25,5:een tapaturmaan miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. Tallqvistin kohdalla tapaturmataajuus tähtäsi ja pääsi nollatulokseen. Miten tulos saavutettiin?

 

Tapaturmataajuus mittaa poissaoloihin johtaneiden työtapaturmien määrää. Luku saadaan alennettua vain tekemällä työskentelystä turvallisempaa koko henkilöstölle, kaikilla työmailla. Tallqvistin hieno tulos ei ole yhden tekijän summa, vaan moni asia vaikuttaa kokonaisuuteen.

”Taustalla on Tallqvistin tekemä tietoinen päätös tähdätä entistä suuremmille ja haastavimmille työmaille töihin. Kun tekemisen laajuus kasvaa ja taso nousee, nousee samalla urakoitsijoille asetetut turvallisuusvaatimukset. Tallqvistin osaamisen tasoa entisestään kehittämällä olemme voineet hakeutua esimerkiksi kemianteollisuuden ja ydinvoimalaitosten työmaille, ja sitä kautta ammentaa itsekin oppeja turvallisuuteen liittyen. Asiakkaidemme korkeista odotuksista on tullut meille kilpailukykyämme kehittävä kirittäjä,” kertoo turvallisuusinsinööri Ville-Veikko Kemppainen Tallqvistiltä.

Nollatulos ei sinänsä ole poikkeuksellinen Tallqvistille, sillä yhtiön tapaturmataajuus on aina ollut rakentamisen toimialan keskiarvoa alhaisempi. Tavoitteena on kuitenkin ollut nolla tapaturmaa.

Kemppainen toimii Tallqvistin turvallisuusinsinöörinä Keliber-litiumjalostamon työmaalla Kokkolassa. Haastavan projektin eri toimijoiden yhteispeli on tärkeää yhteisten ja yrityskohtaisten turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa.

”Onnittelen lämpimästi Tallqvistin henkilöstöä hienosta saavutuksesta! Meille turvallisuus on aina ensisijalla, ja edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme. Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhanke voi saavuttaa oman nolla tapaturmaa -tavoitteensa vain urakoitsijoiden avulla”, sanoo Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeen Senior Manager, turvallisuus- ja laatupäällikkö Sirpa Olaussen ja korostaa jokaisen toimijan panoksen merkitystä onnistuneeseen turvallisuuskulttuuriin. 

Riskien arviointi, koulutus ja avoin ilmapiiri auttavat kohti nollaa

Työtapaturmataajuus on toki vain yksi, mutta tärkeä mittari työturvallisuuden arvioinnissa. Korkea tapaturmataajuus voi viitata turvallisuusriskeihin ja puutteellisiin työturvallisuuskäytäntöihin. Siksi on tärkeää panostaa ennaltaehkäisyyn ja turvallisuuskoulutukseen, jotta tapaturmataajuus saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena.

Tallqvist laatii jokaisesta projektista riskiarvioinnin, jonka perusteella työmaakohtaiset riskit ja vaaranpaikat on helpompi tunnistaa.

”Arvioinnin avulla erityiset riskit ja turvallisuuskäytännöt voidaan käydä työntekijöiden kanssa läpi, etenkin mikäli esiin nousee tavanomaisesta poikkeavia seikkoja,” Kemppainen selittää.

Hyvä turvallisuusasenne alkaa tietoisuudesta

Kemppaisen mukaan oikeanlainen turvallisuusajattelu saadaan kulkemaan ruohonjuuritasolle keskustelemalla ja opettamalla.

”Tiukka sääntökulttuuri ei kanna pidemmän päälle. On tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kasvattaa työntekijät toivottuun turvallisuuskulttuuriin. Meillä puhutaan ja keskustellaan asioista avoimesti, ja työntekijät ovat käytännön tekemisen kautta ottaneet uudet toimintatavat omakseen”, hän toteaa.

Rakentaminen on korkean riskin työtä

Rakentamisen toimialalla on vuodesta toiseen lähes poikkeuksetta korkea tapaturmataajuus. Rakentamiseen liittyy toki paljon riskialttiita työvaiheita ja työskentelyä isojen koneiden kanssa etenkin maanrakennuksessa. Toimialan turvallisuustoimia on myös kehitetty vaikkapa teollisuutta hitaammin.

”Teollisuuden toimiala lähti aiemmin kehittämään prosesseja turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyen. Rakennustyömailla näkyy lisäksi niin sanottua vanhan rakennustavan mukaista asennetta, joka on kuitenkin onneksi vähentymään päin. Riskit tiedostetaan nykyään paremmin ja niistä puhutaan avoimemmin”, Kemppainen kehuu.

Tallqvistillä työskennellään joka päivä työturvallisuuden eteen.

”Noudatamme ISO-standardeja turvallisuuteen ja laatuun liittyen. Perheyrityksen arvot näkyvät avoimessa sisäisessä viestinnässä ja matalassa organisaatiossa. Inhimillisellä tasolla tarkasteltuna on todella tärkeää, että töissä on turvallista, mutta muutos parempaan turvallisuuskulttuurissa on meille myös kilpailuetu ja liiketoiminnan vauhdittaja. Olemme päässeet hyviin tuloksiin koko henkilöstön tekemän kovan työn ansiosta, mistä kuuluu heille iso kiitos”, Kemppainen painottaa.Vahvuutemme