Korkealaatuinen.

Korkealaatuinen.

Laatu, turvallisuus ja ympäristö


Ab Tallqvist Oy:llä on käytössään vuonna 2008 myönnetyn ISO 9001 -sertifikaatin ja vuonna 2016 myönnetyn ISO 45001 -sertifikaatin mukainen johtamisjärjestelmä sekä Kiwa Inspectan myöntämä CE-merkintä kiviaineksille. Parhaillaan yrityksessä on käynnissä ympäristöjohtamisjärjestelmän kehitystyö. Lisäksi Ab Tallqvist Infra Oy:llä on RALA-pätevyys.

Jämäkkä toimintapolitiikkamme perustuu asiakkaittemme toiveiden ja tarpeiden täyttämiseen. Kulmakivenä on yrityksemme kaluston ja työvoiman käytön huolellinen ja tehokas suunnittelu. Toiminnassamme luotamme ammattitaitoiseen ja palvelualttiiseen henkilökuntaamme, joka tiedostaa myös oman työturvallisuutensa tärkeyden ja toimii aktiivisesti sen hyväksi. Ympäristöasioiden aktiivisella hoidolla pyrimme ennaltaehkäisemään ympäristövahinkojen syntyä ja toimimaan kestävän kehityksen puolesta. Alihankkijoiltamme edellytämme luotettavaa ja yhteistyökykyistä toimintaa sekä toimintajärjestelmämme sisäistämistä.

Yritys
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Vahvuutemme