Laatu, turvallisuus ja ympäristö


Tallqvist-konsernilla on käytössään ISO-standardien 9001, 45001 sekä 14001 -sertifikaatit, sekä Kiwa Inspectan myöntämä CE-merkintä kiviaineksille. Lisäksi Ab Tallqvist Infra Oy:llä on RALA-pätevyys.

Toimintapolitiikkamme perustuu asiakkaittemme toiveiden ja tarpeiden täyttämiseen. Kulmakivenä on yrityksemme kaluston ja työvoiman käytön huolellinen ja tehokas suunnittelu. Toiminnassamme luotamme ammattitaitoiseen ja palvelualttiiseen henkilökuntaamme, joka tiedostaa myös oman työturvallisuutensa tärkeyden ja toimii aktiivisesti sen hyväksi. Ympäristöasioiden aktiivisella hoidolla pyrimme ennaltaehkäisemään ympäristövahinkojen syntyä ja toimimaan kestävän kehityksen puolesta. Alihankkijoiltamme edellytämme luotettavaa ja yhteistyökykyistä toimintaa sekä toimintajärjestelmämme sisäistämistä.

 

diso standard certificate

Yritys
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Vahvuutemme