Henkilöstöhallinto 2.0


Solveig Bäck on HR- ja palkkahallinnon asiantuntija, jonka työhön kuuluu palkanlaskenta ja HR-tehtävät. Opiskelun kautta hän on oppinut keinoja edistää henkilöstön työhyvinvointia, henkilöstöhallinollista työtä ja henkilökunnan viestintää.

 

 

Tallqvistin päivittäisestä HR- ja palkkahallinnosta vastaa tuore HR-asiantuntija Solveig Bäck. Päivittäisiin työtehtäviin Tallqvistin hallinnossa kuluu HR-tehtävät ja palkanlaskenta. Tavallisen työpäivän aikana voidaan esimerkiksi käydä läpi työntekijöiden työsopimuksia, työntekijöiden koulutuksia ja muita työntekijöitä koskevia asioita. Merkityksellisintä työssään Solveign mukaan on se, että hänellä on mahdollisuus auttaa työntekijöitä yrityksessä ja että hän saa olla mukana kehittämässä yrityksen toimintaa.

Solveigille avautui viime vuoden aikana uusi mahdollisuus yrityksessämme, organisaatiomuutoksen yhteydessä. Kpedun kautta tarjoutui opiskelumahdollisuuksia, jotka räätälöitiin yrityksen tarpeisiin. Opiskelun aikana päätavoitteena oli tutkinnon lisäksi saada syvempää näkemystä siitä, kuinka HR-työ toimii, ja minkälaisia päivittäisiä haasteita ja mahdollisuuksia työ tarjoaa.

Koulutuksen tavoitteena oli saada syvempää tietoa siitä kaikesta, mitä HR tehtäviin kuuluu ja millä tavalla hän voi olla mukana tukemassa johtoa sekä työntekijöitä heidän työtehtävissään, ja auttaa heitä kehittymään.

Solveig kertoo, että opinnot tukee hyvin työn tarpeita ja hän on myös saanut virkistää omaa aikaisempaa osaamista opintojen kautta. Opintojen kautta hän on oppinut kuinka yrityksessä voidaan paremmin selvittää henkilökunnan tarpeita, ja kuinka hän voi vähitellen suunnitella kuinka edetä tarpeiden kehityksen kanssa.

Opintojen kautta Solveig on löytynyt paljon uusia kanavia, joita hän voi hyödyntää työssään esimerkiksi kysymysten tai ongelmien ilmetessä.

Normaalit työpäivän aikana esiintyvät ongelmat Solveigille ovat työsopimusasiat, ja kuinka esimerkiksi TES-sopimuksia tulkitaan ja sovelletaan.

Työssään hän saa paljon erilaisia kysymyksiä henkilökunnalta ja hän pyrkii vastaamaan näihin parhaansa mukaan, sekä hakemaan lisätietoa asioista, jos on tarvetta. Erilaisia työkaluja tiedonhakuun tarjoaa esimerkiksi etujärjestöjen tietoportaalit ja erilaiset webinaarit, joita yhteistyökumppanit järjestävät. Näiden työkalujen avulla Solveig nyt edistämään yrityksessämme henkilöstön työhyvinvointia, kehittämään henkilöstöhallinollista työtä ja henkilökunnan viestintää sekä tiedottamista.Vahvuutemme