Johtamisen kehittäminen kehittää koko organisaatiota


Ensimmäinen, yhteensä kahdeksan hengen ryhmä Tallqvistin esihenkilöitä aloitti koulutuksen syksyllä 2022. Toinen kierros alkaa keväällä 2023. Molemmissa ryhmissä on mukana niin aloittelevia kuin kokeneempiakin tiimin vetäjiä.

”Koulutuspäivät järjestetään Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän eli KPEDU:n kautta. Koulutuskokonaisuus koostuu kaikkiaan viidestä eri osasta, joissa käsitellään muun muassa tiimien johtamista, ihmisten vahvuuksien tunnistamista sekä työsuhteeseen ja -sopimukseen liittyvää lainsäädäntöä”, kertoo Solveig Bäck henkilöstöhallinnosta.

Toivottua tukea johtamiseen

Koulutuksen ja sen sisällön suunnittelu lähti liikkeelle sisäisten henkilöstökyselyiden tuloksista.

”Viimeaikaisissa sisäisissä kyselyissämme nousi selkeästi esiin esihenkilöinä toimivien tarve saada koulutuksen avulla lisää eväitä ja niin sanotusti kättä pidempää johtamiseen, aina rekrytointihaastatteluista vuorovaikutustaitoihin. Valitsimme tuottaa koulutukset ulkopuolisen toimijan kanssa, jotta opetus olisi mahdollisimman laadukasta, ja siitä olisi maksimaalinen hyöty tallqvistiläisille. Olemme kehittäneet sisältöjä yhteistyössä koulutusyhtymän kanssa”, Solveig selittää.

Hyvän tiiminvetäjän työkalut

Koulutuspäivien sisältö suunniteltiin käytännönläheisiksi ja niin, että niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä osallistujien esihenkilötyöskentelyyn. Tiimin vetäjällä on selkeä rooli ja tehtävä työyhteisössä, ja siihen tarvitaan konkreettisia työkaluja.

”Esihenkilö kehittyy työssään tekemisen kautta, mutta luonnollisesti siihen pitää saada tukea ja käytännön työkaluja. Tehtävässä täytyy myös tietää paljon työsuhteeseen liittyvästä lainsäädännöstä. Lisäksi on tärkeä huomioida, että tiimin vetäjä tekee työtään tiimin jäsenten johtamiseksi, eli tässä roolissa tarvitaan myös paljon ihmistuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Koulutuksen yksi osa keskittyykin muun muassa ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen, palvelevaan johtamiseen ja palautteen antoon”, Solveig avaa koulutusten sisältöjä.

Lisääntynyt osaaminen toimii tiimin hyväksi  

Koulutusten kautta halutaan hyödyttää kaikkia tallqvistilaisia entistä toimivamman esihenkilötyöskentelyn ansiosta. On kaikkien etu, että tiimeissä keskinäinen viestintä pelaa, ja että töihin tuleminen on mukavaa. Tuottavuuden lisääminen on sekin hyvän johtamisen tulos, jolla on myönteinen vaikutus jokaiseen työntekijään.

”Olemme saaneet kivaa palautetta koulutuksista, ja niitä tullaan järjestämään jatkossakin. Koulutusten vaikutusta tullaan myös mittaamaan tulevaisuudessa, jotta tiedämme, kehittyykö Tallqvistin esihenkilötyöskentely oikeaan suuntaan”, Solveig sanoo.

Koulutusmateriaalit tallennetaan intranetiin, jotta opittuun voi palata ja halutessa kerrata.Vahvuutemme