Kirkkolehdon kosteikkoTilaaja

Kokkolan kaupunki

Urakkatyyppi

Urakka-aika

Kesä 2020

Urakkahinta

Urakkamuoto

Työpäällikkö

Rickard Smeds


Kirkkolehdon kosteikon kunnostushanke vuonna 2020 oli Kokkolan kaupungin maisemointi- ja ympäristöhanke, jonka tavoitteena oli parantaa kaupunkijokeen valuvan veden laatua luontopohjaisten ratkaisujen avulla. Luontopohjaiset ratkaisut ovat luontoon perustuvia rakenteita ja käytäntöjä, joiden avulla voidaan edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä ihmisten hyvinvointia.

 

Kirkkolehdon kosteikko -hankkeessa Kokkolan kaupunkijokeen valuvan veden laatua parannettiin selkeytymisaltaan avulla. Lisäksi allas kasvattaa kevättulvien ja kovien syyssateiden aikaan joen tilavuutta eli toimii viivästysaltaana. Kirkkopuiston kosteikko on pesimisalue vesilinnuille ja muuttolinnuille sekä kutualue monille kaloille, joten sen hyvinvointi lisää luonnon monimuotoisuutta.

 

Alue suunniteltiin alusta asti myös virkistys- ja opetuskäyttöön, joten sen maisemointi oli hankkeessa tärkeässä roolissa. Maisemarakentamisen yhteydessä alueelle muun muassa rakennettiin kävelypolkuja ja tehtiin istutuksia.

 

Tallqvist toimi alueella pääurakoitsijana koko urakan ajan. Kunnostushankkeen aikana alueelle kaivettiin ulkonäöltään luontoon sulautuva allas, joka verhoiltiin karkeammalla sepelillä. Jokiuoman puolelle rakennettiin lisäksi patoja, jotka ohjaavat osan vedestä kulkemaan kosteikon kautta.

 

Tallqvistilta löytyy oikeaa osaamista ja kalustoa vaativiin olosuhteisiin

 

”Kokkolan kirkkolehdon kosteikon kunnostaminen vaati erityistä ammattitaitoa, sillä työmaa oli monella tapaa haastava. Veden lähellä rakentaminen vaatii tietynlaista osaamista ja soveltuvaa kalustoa – näitä molempia Tallqvistilta onneksi löytyy.” kertoo hankkeen työpäällikkö Rickard Smeds.

 

Työmaalla ei jouduttu tekemään töitä suoranaisesti veden päällä, mutta vaatii osaamista työskennellä märällä ja pehmeällä maaperällä. Märkä ja sateinen syksy toi välillä omat haasteensa alueelle tulvavesien muodossa. Ratkaisun työmaan tulviin toi jatkuva pumppaus kosteikon puolella.

 

Osa altaan verhoilusta jouduttiin toteuttamaan kuivatyönä. Työsuunnittelun kautta tähän luotiin Tallqvistilla ratkaisu, jossa tehtiin kaksi patoa ja kaivettiin muutaman viikon ajaksi ohitusjuoksu. Ohitusjuoksun verhoilussa huolehdittiin tietysti tarkasti siitä, ettei vedenvirtaus päässyt syömään sitä suuremmaksi.

 

Maisemarakentamisessa kaivinkoneen kuljettajan hyvä silmä määrittelee lopputuloksen

 

Ammattitaidon lisäksi alueen kunnostaminen vaati myös aivan omanlaistaan silmää. Työmaalla sovellettiin jatkuvasti paperille tehtyjä suunnitelmia ja piirustuksia käytäntöön. Tässä työssä tärkein tekijä on ammattitaitoinen kaivinkoneenkuljettaja, jolla on silmää kauniin lopputuloksen saavuttamiseksi.

 

”Projekti onnistui laadullisesti erinomaisesti, ja alue on tänä päivänä todella hieno. Paikalla on asutusta ympärillä ja alueella liikkuu ihmisiä. Siksi yhteistoiminta ja onnistunut viestintä sekä alueen asukkaiden, että kaupungin kanssa oli myös varmasti yksi onnistuneen projektin avainasioista.” Smeds sanoo.
Vahvuutemme