Haminan LNG-terminaaliTilaaja

Wärtsilä Oyj

Urakkatyyppi

Urakka-aika

2018-1019

Urakkahinta

Urakkamuoto

Kokonaisurakka

Työpäällikkö

Markku Anttisaari


Hamina LNG Oy rakennutti Haminan öljysataman edustalle uuden LNG terminaalin, ja Tallqvist toimi hankkeessa Wärtsilä Finland Oy:n aliurakoitsijana. Urakkaan kuuluivat muun muassa silttiverho, proomuaukko kuplaverhona, ruoppaustyöt, louhe- ja mursketäytöt, syvätiivistys, eroosiosuojaus, öljysataman hulevesiviemäröinnin jatkaminen ja maanalaiset palovesiputkistot.

 

Lisäksi Tallqvist rakensi öljysataman ja uuden LNG terminaalin väliin 4,6 m korkean ja 180 m pitkän suojaseinän, LNG terminaalin korjaamo- ja varastorakennuksen, sekä mittausasemien ja putkisiltojen perustukset.

 

Tallqvistilla on pitkä kokemus ja vahva osaaminen vesirakentamisesta

 

Haminan LNG terminaalin vaatimat ruoppaustyöt oli tehtävä uivalla kalustolla, joiden onnistunut toteuttaminen vuoden pimeimpään aikaan vaatii lujaa ammattitaitoa.

 

”Ruoppaustyöt tehtiin loppuvuodesta ja alkutalvesta, joten myrskyt, pakkanen ja pimeys toivat työhön vielä ylimääräistä harmia. Turvallisuuteen piti kiinnittää erityistä huomiota. Vaatii vankkaa kokemusta tietää, milloin työt kannattaa keskeyttää ja milloin niitä voidaan turvallisesti jatkaa, mutta sitä meiltä onneksi löytyy.” kertoo työpäällikkö Markku Anttisaari.

 

Satamarakentaminen toimivan öljysataman vieressä on taitorakentamista, joka vaati erityistä huomiota esimerkiksi syvätiivistyksen osalta.  Syvätiivistyksen aiheuttama tärinä voi olla haitallista olemassa oleville sataman rakenteille. Haminan LNG terminaalin työmaalla asia ratkaistiin jättämällä vallihauta työmaa-alueen ja sataman väliin. Näin tärinä ei päässyt aiheuttamaan vaurioita.

 

”Toimiva öljysatama työmaan yhteydessä tuo omat vaatimuksensa turvallisuuden ja kuljetusten osalta. Aina kun ollaan tekemisissä öljyjen ja kaasujen kanssa, on kyse palo- ja räjähdysvaarallisista aineista. Se luo työmaalle omat vaatimuksensa, ja hyvä kommunikaatio sataman muiden toimijoiden kanssa on erityisen tärkeää, eikä esimerkiksi täyttölouheiden kuljettaminen tiukassa aikataulussa isoilla kiviautoilla sataman muun liikenteen osana olisi onnistunut ilman toimivaa yhteistyötä. Tallqvistin vahvuutena satama- ja vesirakentamisessa on ehdottomasti monipuolinen osaaminen, kokemus ja kyky sopeutua olosuhteisiin.” Anttisaari summaa.
Vahvuutemme