Korkealaatuinen.

Korkealaatuinen.

Kvalitet, säkerhet och miljö


Ab Tallqvist Oy beviljades år 2008 ISO 9001-certifikat och år 2016 erhöll ledningssystemet OHSAS 18001-certifikat. För tillfället pågår arbetet med att utveckla ett miljöledningssystem i företaget. Dessutom har Ab Tallqvist Infra Oy RALA-kompetens och CE-märke för stenmaterial

Vår robusta verksamhetspolicy baserar sig på att vi uppfyller våra kunders önskemål och tillmötesgår deras behov. Hörnstenen är en omsorgsfull och effektiva planering av företagets utrustning och användning av arbetskraften. I vårt arbete förlitar vi oss på vår yrkeskunniga och serviceinriktade personal som är medveten om betydelsen av den egna säkerheten i arbetet och som aktivt arbetar för den. Genom att aktivt se till miljöfrågor strävar vi efter att förebygga miljöskador och arbeta för en hållbar utveckling. Av våra underleverantörer förutsätter vi pålitlighet och samarbetsvilja samt att de omfattar vårt verksamhetssystem.

Företaget
Kontakta oss
Kontakta oss

Våra styrkor