Tallqvist-konserni kehittää toimintojaan ja hakee kannattavaa kasvua organisaation selkiyttämisen kautta


Alan kehittyessä Tallqvist uudistaa liiketoimintojaan paremmin vastamaan kysyntää sekä sen mukana tuomia vaatimuksia. Tavoitteena on valjastaa lähes kuusikymmentävuotinen kokemus ja vahvistaa sitä edelleen seuraavan sukupolven työvälineillä. Organisaation selkiyttäminen auttaa toimialuekohtaisten haasteiden jäsentämistä ja tehostaa henkilöstön koulutusta.

Muutoksen johtamisessa ihmiset keskiössä

Muutosta tukemaan on uudeksi toimitusjohtajaksi valittu 14.9. alkaen Gina Tallqvist, joka toimi aiemmin Tallqvist-konsernin henkilöstöpäällikkönä. Ginan aiempi kokemus monipuolisten tiimien kokoamisesta erilaisille asiakkuuksille tukee pitkällisen tietotaidon ja uuden sukupolven yhteensovittamista. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa alalla pitkän ja ansiokkaan uran tehnyt Mikael Tallqvist, joka jatkossa keskittyy hallitustyöskentelyyn ja operaativisen asiantuntijan rooliin.

Asiakkaan valinta

Liiketoimintaympäristön murroksessa asiakasymmärryksellä on korostunut merkitys. Toimialafokuksen painottamisella pyrimme tuottamaan asiakkaalle paremmin räätälöityjä ja muotolituja palveluita; tehostetusti paneutumalla sekä kokemusta, tietotaitoa ja uusia menetelmiä yhdistämällä voimme luoda tilaajille ja muille sidosryhmille tehokkaan yhteisen toimintamallin ja entistäkin paremman asiakaskokemuksen.Vahvuutemme