Sotkamon monimetallikaivosTilaaja

Terrafame Oyj

Urakkatyyppi

Urakka-aika

2007-

Urakkahinta

Urakkamuoto

Työpäällikkö

Markku Anttisaari


Tallqvist on työskennellyt Sotkamon monimetallikaivoksella vuodesta 2007, jolloin se vielä oli Talvivaara Oy:n kaivos. Vuosien aikana kaivoksella on tapahtunut paljon, mutta Tallqvist on toiminut alueella lähes koko ajan. Kuluneiden viidentoista vuoden aikana Tallqvist on ehtinyt tehdä alueella monenlaista.

 

”Nykyisen Terrafame Oy:n aikana yksi suurista töistä on ollut kaivoksen sivukiven siirto kaivosyhtiön apuna vuosina 2015–2019. Aiemmin Tallqvist on tehnyt alueella muun muassa maanpoistoja, kalvojen suojarakenteita, erilaisia altaita ja muun muassa Terrafamen kaivokselle johtavan Malmitien.” kertoo työpäällikkö Markku Anttisaari.

 

Viime kesänä Tallqvist rakensi Terrafamelle uuden raffinaattialtaan. Tallqvistin kokonaisurakaan kuului muun muassa massanvaihtotyöt, maaleikkaukset, louhinnat, pengerrakenteet, sekä putki- ja kaivorakenteet ja kalvon suojarakenteet.

 

Isot ja teknisesti vaikeat kohteet ovat Tallqvistille mieluisia

 

Tällä hetkellä Tallqvist tekee alueella louhinta- ja murskaustöitä sekä kaivoksen että primääriliuotuksen puolella. Kaivoksella murskeita tehdään teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon, primääriliuotuksen puolella päätuotteena on kasojen alle tuleva sepeli.

 

Sotkamon monimetallikaivos on suuri ja jatkuvasti kehittyvä kohde, jossa on riittänyt monenlaisia hankkeita. Juuri tällaiset monipuoliset ja vaativat kohteet ovat aina olleet Tallqvistille mieluisia. Kaivosteollisuudessa ja malminjalostuksen parissa työskentely on Tallqvistille tuttua, joten osaamista on vuosien varrella ehtinyt kertyä.

 

”Tallqvistin vahvuutena kaivoksella on varmasti ollut se, että meiltä löytyy itseltä monipuolinen ja kattava kalusto sekä ammattitaitoinen henkilökunta erilaisiin töihin. Työt kaivosteollisuudessa liittyvät usein poraamiseen, kaivamiseen/kuormaamiseen sekä siirtämiseen, ja koneet ovat yleensä numeroa suurempia. Meiltä löytyy konekantaa, ja nimenomaan omia koneita, joita olemme voineet käyttää kaivosalueella.” kertoo Markku Anttisaari.

 

”Lisäksi tietysti pitkää ja toimivaa yhteistyötä eri kaivosyhtiöiden kanssa selittää se, että teemme sen mitä lupaamme sovitussa aikataulussa ja yhteistyössä tilaajan kanssa.” Anttisaari lisää.
Vahvuutemme