Villan Koulun saneeraus ja laajennusTilaaja

Kokkolan kaupunki

Urakkatyyppi

Urakka-aika

28.2.2021-31.3.2023

Urakkahinta

Urakkamuoto

Työpäällikkö

Jukka Väinämö


Villan koulu on Kokkolassa sijaitseva ruotsinkielinen alakoulu, jossa opiskelee tällä hetkellä yli 200 oppilasta. Peräti vuodesta 1869 asti toiminut koulu on yksi Kokkolan vanhimpia. Tallqvist toimi rakennusurakoitsijana keväällä 2021 aloitetussa koulun laajennus- ja saneeraushankkeessa.

Vanhojen rakennusten saneerauksilla saadaan esimerkiksi talotekniikka modernisoitua, ja useimmissa tapauksissa myös lisättyä olemassa olevien tilojen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä. Korjaustöiden ja laajennuksen ansiosta Villan koulun oppilaille saatiin uusia luokkatiloja, uusi ruokala ja tarkoituksenmukainen liikuntasali. Koulun laajennusosa on yhteensä 804 m2.

Minkälainen kohde Villan koulu oli rakentajan näkökulmasta?

Laajennusosa rakennettiin paikan päällä elementeistä. Vanhan juhlasalin kohdalle rakennettiin uusi välipohja, lisäksi koulun pihalle saatiin ulkovarasto, Pihalla tehtävät infratyöt osoittautuivat haasteelliseksi piha-alueen kallioisen maaperän vuoksi. Samoin koulurakennuksen saneerattava osa vaati rakennusurakoitsijalta rautaista ammattitaitoa ja kärsivällisyyttä. Villan koulun työmaalla työskenteli enimmillään 20 tallqvistlaisia.

“Vanhojen rakennusten saneeraaminen on usein haasteellista, sillä suunnittelun pohjana toimivat lähtötiedot voivat olla puutteellisia. Villan koulun työt saatiin kuitenkin hyvällä yhteistyöllä lopulta maaliin”, toteaa rakennuspäällikkö Jukka Väinämö Tallqvistilta.

Mikä oli rakentamisen aikataulu?

Projekti aloitettiin huhtikuussa 2021. Työt aloitettiin uudisosan maanrakennustöillä, anturoiden valutyöt puolestaan alkoivat toukokuussa. Korjausrakentamiseen päästiin käsiksi koulujen päätyttyä kesäkuussa 2021. Kokonaisuudessaan projekti saatiin päätökseen heinäkuun lopussa 2022.

Mitä julkisen tilan kuten koulun saneerauksessa tulee ottaa huomioon?

Julkisia tiloja koskee samat vaatimukset kuin mitä tahansa rakennettavia tiloja. Saneeraustöissä on tiettyjä huomioitavia vaatimuksia, kuten esimerkiksi puhtausluokitus. Puhtausluokituksella halutaan varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan tilaajalle. Käytön aikana sisäilmaan ei saa kulkeutua rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Lisäksi tulee huomioida muun muassa rakentamisen ajan kosteudenhallinta, mukaan lukien rakentamisen aikainen kosteussuojaus sekä rakenteiden hallittu kuivattaminen.
Vahvuutemme