Fötterna på jorden.

Fötterna på jorden.

fin sve eng
Ab Tallqvist Oy

Vi bemästrar bostadsbyggande


Tallqvist bygger mindre våningshus och producerar tjänster med anknytning till schaktning och gårdsarbeten. Grundarbetet utförs med gedigen erfarenhet och huset sätts på plats med ett säkert grepp med hjälp av erfarna experter. Livscykeltjänsterna omfattar även fastighetsunderhåll.
Vi har en mångsidig bilpark som lämpar sig till varända enterprenad!

Vi har en mångsidig bilpark som lämpar sig till varända enterprenad!


Byggnadsentreprenad
Kontakta ossNamn*
Företag*

Telefon*
E-post*

Mer info


Aktuellt

Vahvuutemme