Tankkarin talot Kokkolassa

Stadigt husbyggande.

Stadigt husbyggande.

Vi bemästrar bostadsbyggande


Tallqvist bygger mindre våningshus och producerar tjänster med anknytning till schaktning och gårdsarbeten. Grundarbetet utförs med gedigen erfarenhet och huset sätts på plats med ett säkert grepp med hjälp av erfarna experter. Livscykeltjänsterna omfattar även fastighetsunderhåll.

Bostadsbyggnad

Vi har en mångsidig bilpark som lämpar sig till varända enterprenad!


Byggnadsentreprenad
Kontakta oss
Kontakta oss

Referenser


Se referenser

Våra styrkor