Pålitlig.

Pålitlig.

Det började med bränsletransporter.


Lastning och förflyttning av jordmassor och företagets verksamhet ända fram till våra dagar har möjliggjorts av samarbetsavtal om tankbilsverksamhet. Verksamheten fortsätter än i dag och arbetet inom Karlebyregionen har utökats till hela Mellersta Österbotten.

Bränsletransporter

Vi har en mångsidig bilpark som lämpar sig till varända enterprenad!


Transport och underhåll
Kontakta oss
Kontakta oss

Referenser


Se referenser

Våra styrkor