two people shaking hands on worksite

Visselblåsarkanal


Etisk Rapportering – Visselblåsarkanal

Transparens och etisk affärsverksamhet är av yttersta vikt för oss. Det är av största vikt att varje medlem i vårt samhälle och intressenter kan lita på att vi agerar med integritet och ansvar.

Vi har etablerat en rapporteringskanal där oro eller oegentligheter kan rapporteras säkert. Vår kanal omfattar olika områden såsom finansiellt missförhållande, brister i arbetsmiljö, miljöbrott och andra former av oansvarigt beteende.

Vår kanal har skapats i enlighet med EU:s visselblåsardirektiv och är öppen för alla våra intressenter. Varje rapport behandlas konfidentiellt, och att skydda rapportörens identitet är vår högsta prioritet. Du kan göra en rapport anonymt, och vi har sett till att rapportörens identitet förblir skyddad genom hela processen.

 

Gör en anmälan genom att klicka här.

Mer information:

Företaget
Våra styrkor