Ger inte efter.

Ger inte efter.

Gruvtjänster med ansvar för miljön och företaget


Gruvverksamhet är ett miljö- och samhällsmässigt precisionsarbete, trots de stora greppen. Tallqvist är en pålitlig aktör inom branschen och vi hör till de entreprenörer som varit med om att grunda ett flertal gruvprojekt i Finland. Vår verksamhet omfattar jordbyggnad, en ansvarsfull hantering av massor och stenmaterial och processens schaktningsarbeten. För tjänsterna ansvarar Tallqvist Infra.

 

Gruvinfrastruktur och dess underhåll


Vi är en ansvarsfull aktör och gruvinfrastrukturen utförs systematiskt i enlighet med strikta bestämmelser. Den ansvarsfulla gruvverksamheten med hänsyn till miljön stöds av kvalitetscertifikaten ISO9001 och SO18001, som styr arbetet såväl inom som utanför processen.

Rätt utrustning


Vi kan erbjuda kraftfull utrustning med förare, både för gruvans egna processer och för underhållet av den. Ett heltäckande utbud av modernt utrustade fordon garanterar en effektiv verksamhet inom alla delområden som krävs.

Gruvverksamhet

Vi har en mångsidig bilpark som lämpar sig till varända enterprenad!

Kontakta oss
Kontakta oss

Referenser


Se referenser

Nya kundcase: GruvverksamhetVåra styrkor