Tradtionell.

Tradtionell.

En grundlig och kompetent jordbyggare


Ab Tallqvist Oy, som grundades 1965, var fram till 1991 känt som H&I Tallqvist efter företagsgrundarna Harry och Ingvald Tallqvist. När företaget blev aktiebolag ändrades även namnet. Uppslaget till grundandet av företaget gav i sinom tid avtalet om bränsletransporter med SP (Oy Teboil Ab). Redan innan företaget grundades bedrevs lastbilstrafik, allt sedan 1952.

Under de första åren koncentrerade sig företaget på sand- och bränsletransporter, den första grävmaskinen anskaffades 1971. För tillfället står ca 70 olika jordbyggnads- och transportenheter till tjänst. De nyaste anläggningarna är försedda med satellitbaserad mätteknik som ger grävmaskinföraren på centimetern exakta avisningar. År 1971 uppförde företaget nya verkstads- och kontorslokaler i Kvikanten i Karleby.

Företaget under 2000-talet


2008 grundade Tallqvist Oy tre nya branschspecifika dotterbolag. Ab Tallqvist Infra Oy koncentrerar sig på infrabyggande, Ab Tallqvist Rental Oy på maskinuthyrning och Ab Tallqvist Energy Oy på bränsletransporter.

Omsättningen under de senaste åren har varierat mellan 23 och 43 miljoner euro. Samtidigt har företaget sysselsatt mellan 120 och 220 fast anställda. Företaget har växt stadigt genom egna investeringar och ett par företagsförvärv, så att vi för tillfället hör till de största privata jordbyggnadsbolagen. Företaget verkar inom hela landet och dessutom exporterar vi vår kompetens till närliggande områden.

Ab Tallqvist Oy:s verksamhet styrs av fyra tydliga värderingar: mänsklighet, pålitlighet, öppenhet och praktisk orientering.

Företaget
Kontakta oss


Våra styrkor