Faktureringsuppgifter


Mera information om fakturering, vänligen kontakta tfn. 050 5019 931 eller kontorschef Ann Maj Kiviaho, tfn. 06 866 7723.


 

Ab Tallqvist Infra Oy


Nätfaktureringsadress: 003706343725
Nätfaktureringsoperatör: Maventa (003721291126)
FO-nummer: 0634372-5


Ab Tallqvist Energy Oy


Nätfaktureringsadress: 003722327784
Nätfaktureringsoperatör: Maventa (003721291126)
FO-nummer: 2232778-4


Ab Tallqvist Oy


Nätfaktureringsadress: 003792103145
Nätfaktureringsoperatör: Maventa (003721291126)
FO-nummer: 9210314-5
Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen:


Ab Tallqvist Infra Oy säljer byggnadsjänster. I inköpsfakturor riktade till företaget tillämpas för tjänster utförda den 1.4.2011 eller senare omvänd momsskyldighet. Fakturan är skattefri och ska innehålla t.ex. följande klausul: Byggnadstjänst i vilken köparen är skatteskyldig (Mervärdesskattelagen 8 c §).
Kontakta oss


Våra styrkor