Pålitlig.

Pålitlig.

Lavett och special transport


Tunga maskiner flyttas inte av sig själv. Tallqvist erbjuder lavett och special transport till våra kunder som behöver hjälkp med stora maskiner eller andra svårt transportbara enheter.

Vi kan transportera stora enheter upp till 150 ton. Vår erfarna team tar hand om lastning och övrigt arrangemang.

Lavett och special transport

Vi har en mångsidig bilpark som lämpar sig till varända enterprenad!


Transport och underhåll
Kontakta oss
Kontakta oss

Referenser


Se referenser

Våra styrkor