fin sve eng
Ab Tallqvist Oy

Faktureringsuppgifter


Mera information om fakturering ger Mari Sandelin, tfn. 06 866 772406 866 7724 och kontorschef Ann Maj Kiviaho, tfn. 06 866 772306 866 7723.
Ab Tallqvist Infra Oy


Nätfaktureringsadress: 003706343725
Nätfaktureringsoperatör: Ropo Capital (003714377140)
FO-nummer: 0634372-5


Ab Tallqvist Energy Oy


Nätfaktureringsadress: 003722327784
Nätfaktureringsoperatör: Ropo Capital (003714377140)
FO-nummer: 2232778-4


Ab Tallqvist Oy


Nätfaktureringsadress: 003792103145
Nätfaktureringsoperatör: Ropo Capital (003714377140)
FO-nummer: 9210314-5


Pappersfakturor:
Kvikantsvägen 5
67800 Karleby


Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen:


Ab Tallqvist Infra Oy säljer byggnadsjänster. I inköpsfakturor riktade till företaget tillämpas för tjänster utförda den 1.4.2011 eller senare omvänd momsskyldighet. Fakturan är skattefri och ska innehålla t.ex. följande klausul: Byggnadstjänst i vilken köparen är skatteskyldig (Mervärdesskattelagen 8 c §).

Kontakta ossNamn*
Företag*

Telefon*
E-post*

Mer info


Aktuellt

Vahvuutemme