Tradtionell.

Tradtionell.

Organisation


Ab Tallqvist Oy är moderbolaget och producerar administrativa tjänster för Tallqvist Infra, som är den huvudsakliga operativa enheten och ett självständigt dotterbolag.

VD för koncernen och moderbolaget är Mikael Tallqvist. För Tallqvist Infra:s verksamhet ansvarar VD Jukka Väinämö.

Intresseföretagen har valts ut på grund av fastighetsutvecklingen och längre samarbetspartnerskap skapar mervärden som består mellan parterna. Via dessa har även fastighetsinnehavet uppkommit för vilket Tallqvist har producerat byggtjänster och senare även hyresverksamhet.

Företaget
Kontakta oss


Våra styrkor