Tallqvist har lanserat visselblåsarkanal


Tallqvist har lanserat en anonym visselblåsarkanal på hösten 2024 för att rapportera missbruk, som inte bara syftar till att uppfylla direktivkraven utan även till att säkerställa transparens och sänka barriären för att rapportera missbruk eller andra policybrott

Mera information och länk till rapportering hittar du bakom länken: https://www.tallqvist.fi/sv/foretaget/visselblasarkanal/Våra styrkor