"We're digging it - are you?"


 

Tallqvist har verkat på det finländska byggandets fält redan i sex årtionden. Eftersom rötterna finns på landsbygden så var rekryteringsmetoderna jordnära under företagets tidiga år: ifall man ville få arbete hos Tallqvist började man med sysslor vid Karleby Kvikants bondgård. Således fick företagets grundare Harry Tallqvist en uppfattning om kandidaten var lämplig för schaktningsarbete.

Under årens lopp har praktikanter, sommarjobbare och mer långvariga arbetstagare arbetat hos Tallqvist. För att garantera ett jämnt flöde av yrkeskunniga har Tallqvist publicerat Tallqvist Trainee-arbetspraktikprogrammet för år 2021, vilken riktar sig till högskolestuderande inom branschen och räcker tillämpat från Maj till Augusti. Det erbjuds en fönsterplats till olika projekt, huvudsakligen inom infra-branschen, där man med handledning av professionella får bekanta sig med arbetet med branschens kunniga. Helheterna skräddarsys ur praktikanternas synvinkel så att de är geografisk lämpliga, även praktikanternas kompetensområden och styrkor beaktas då det personliga praktikprogrammet läggs upp. Det erbjuds bland annat offertkalkylering, projektarbete och projektberedning.

Okomplicerat och praktiskt

”Vi har planerat Tallqvist Trainee-programmet så, att programmet erbjuder studerande en okomplicerad och praktisk led för att bekanta sig med arbetet inom infra-branschen”, säger Tallqvist-koncernens verkställande direktör Gina Tallqvist. Det är ytterst viktigt för oss som företag att kunna göra vår del i att öka intresset för infra-branschen, eftersom det alltid behövs nya faktorer som ökar dragningskraften, tillägger Tallqvist.

Från utbildningens synpunkt är möjligheterna att bli sysselsatt inom infra-branschen relativt goda, och det finns efterfrågan för kompetent personal. Med programmet vill Tallqvist höja intresset för infra-branschen och erbjuda studerande en "händerna i lera"-erfarenhet inom branschens mångsidiga projekt, samt om variationen projekten emellan.

Mångsidigt arbete

Projektchefen Andreas Högnabba, som aktivt medverkat i planeringen av Trainee-programmet, tillägger att praktisk erfarenhet är mycket viktig att ha vid sidan om utbildning. ”Själv är jag tacksam över att jag har fått prova på många olika slags arbetsuppgifter medan jag arbetat på Tallqvist, och sålunda fått en bred, helhetsmässig förståelse för infrabyggande. Det är också trevligt att få dela med sig av erfarenhet och information som samlats under åren med nya, ivriga infrastuderande”.

 

Studerar du inom branschen och vill ha en utmanande sommar? Nu behöver man inte börja ända från ladugården, utan det räcker att du fyller i en ansökan här.

 

Mer information om programmet fås av Gina Tallqvist, via telefon 0400 562 290 eller mejl [email protected]Våra styrkor