AW-terminaalin maa- ja vesirakennustyötBeställare

Kokkolan Satama

Arbetstyp

Längd av enterprenad

2003-2004

Pris på enterprenad

7.5 ME

Arbetstyp

TYL

Arbetschef

Klaus Svenfors


Byggande av AW-terminalet, som är för tillfället den enda i Finland. Skäpparna kan stuvas i väderskydd. 80 000 m3 draggning, 100 000 m3 fyllning, 84st betongelement till kajen, 4st diktalelement, 322m ny kaj med utrustning och diktalstrukturer 100m, betonggjutning 8300m3.
Våra styrkor