Miljöbygg MurikankoskiBeställare

Valtio

Arbetstyp

Längd av enterprenad

1/2016-6/2016

Pris på enterprenad

140 000 €

Arbetstyp

KU

Arbetschef


Dräggning 25 000 m3, bottendamm 80m och arbete till fiskeverket.
Våra styrkor