Produktionsanläggning, Kewatec Aluboat Oy Ab, KokkolaBeställare

Kewatec Aluboat Oy Ab

Arbetstyp

Längd av enterprenad

1/2016-6/2016

Pris på enterprenad

Arbetstyp

KU

Arbetschef

Klaus Svenfors


Paroc-elementhall för produktion av aluminiumbåtar.
Våra styrkor