Oy Teboil Ab bränsletransport



Beställare

Oy Teboil Ab

Arbetstyp

Längd av enterprenad

1/1965-

Pris på enterprenad

Arbetstyp

KU

Arbetschef


Allt började med transport. Samarbetet med Teboil började redan 1965, lastbilar var igång redan i början av 1950-talet.




Våra styrkor