Villa skola, renovering och utbyggningBeställare

Karleby stad

Arbetstyp

Längd av enterprenad

28.2.2021-31.3.2023

Pris på enterprenad

Arbetstyp

Arbetschef

Jukka Väinämö


Villa skola är en svenskspråkig lågstadieskola belägen i Karleby, var över 200 elever studerar. Skolan, som har fungerat sedan 1869, är en av de äldsta skolorna i Karleby. Tallqvist fungerade som byggentreprenör i skolans utbyggnads- och renoveringsprojekt som påbörjades på våren 2021.

 

Genom renovering av gamla byggnader kan till exempel fastighetstekniken moderniseras och i de flesta fall också funktionaliteten och trivseln av de befintliga utrymmena förbättras. På grund av renoveringsarbeten och utbyggnad fick eleverna på Villan skola nya klassrum, en ny matsal och en ändamålsenlig idrottshall. Utbyggnadsdelen av skolan är totalt 804 m2.

Hurudan projekt var renoveringen av Villa skola från byggarens synvinkel?

Utbyggnadsdelen byggdes på plats av element. En ny mellanbjälklag byggdes på platsen av den gamla festsalen, och det byggdes också en utomhusförråd på skolans gård. Infrastuktuurprojekten på skolgården visade sig vara utmanande på grund av det bergiga underlaget. Likaså krävde den renoverade delen av skolbyggnaden tålamod och gediget yrkeskunnande av byggentreprenören. På Villan skolas arbetsplats arbetade som mest 20 personer från Tallqvist.

"Renovering av gamla byggnader är ofta utmanande eftersom de grundläggande uppgifterna för planeringen kan vara otillräckliga. Arbetet på Villan skola slutfördes dock med god samarbetsanda", säger byggchef Jukka Väinämö från Tallqvist.

Vad var tidtabellen för byggandet?

Projektet påbörjades i april 2021. Arbetet började med markarbeten för den nya delen, och grundplattorna började gjutas i maj. Renoveringsarbetet kunde påbörjas efter skolavslutningen i juni 2021. Projektet avslutades helt i slutet av juli 2022.

Vilka krav måste beaktas vid renovering av offentliga utrymmen som en skola?

Offentliga utrymmen omfattas av samma krav som några andra utrymmen som byggs. Renoveringsarbeten har vissa krav att beakta, såsom renhetsklassificering. Renhetsklassificeringen syftar till att säkerställa att byggnadens utrymmen är rena när de överlämnas till beställaren. Under användningen får det inte finnas några föroreningar från byggfasen i inomhusluften. Dessutom måste byggnadsfuktighet beaktas, inklusive byggfuktskydd och kontrollerad torkning av strukturerna under byggprocessen.
Våra styrkor